title
 

 

 OPINNOT  |  AVOIN AMK  |   TYÖLLISTYMINEN  |   KANSAINVÄLISYYS  |  TKI  |   HENKILÖSTÖ  |   JULKAISUT  |   TALOUS

 

Opinnot

 

Vetovoimaisuus (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)

 

4,96

 

Kevään yhteishaku

 

4,03

 

Syksyn yhteishaku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, päiväkoulutus

 

2015 

2016 

2017

Kulttuuriala  130 130  130 
Luonnontieteiden ala  100  100 70 
Luonnonvara- ja ympäristöala  30  30  30 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  70 60  60
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  463 438 443
Tekniikan ja liikenteen ala  610 578 617
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 220 220 220
YHTEENSÄ  1623 1556 1570

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, monimuotokoulutus

 

2015 

2016 

2017

Kulttuuriala  0
Luonnontieteiden ala 
Luonnonvara- ja ympäristöala  20  30 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  30  40 40 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  130 155 106
Tekniikan ja liikenteen ala  90 75 90
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 75 65 75
YHTEENSÄ  345 335 341

 

 

Opiskelijamäärä 2017

 • Päiväkoulutus – 7711

 • Monimuotokoulutus – 1308

 • Ylempi AMK – 679

 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu – 539

 • Täydennyskoulutus – 3155

 

2015 

2016 

2017

Päiväkoulutus  7833 7701 7711
Monimuotokoulutus  1179 1273 1308
Ylempi AMK  601 618 697
Ammatillinen opettajakorkeakoulu  612 641 539
Täydennyskoulutus 2360 3288 3155
YHTEENSÄ  12 585 13 521 13 410

 

 

Tutkinto-opiskelijat (tilanne 20.9.)

 

 

2015 

2016

2017

Kulttuuriala  776  749  749
Luonnontieteiden ala  550  551  470
Luonnonvara- ja ympäristöala  179  187  210
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  471 432 451
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  2565  2722 2682
Tekniikan ja liikenteen ala 3644 3491 3634
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1428 1460 1520
YHTEENSÄ  9613 9592 9716

 

 

 

Yli 55 opintopistettä suorittaneet koulutusaloittain (%)

Uuden laskentamallin mukaisesti

 

63%

2014-2015

yhteensä 
65%

2015-2016

yhteensä 
63%

2016-2017

yhteensä 

 

 

Valmistuneet

Suoritetut AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot

 

2015

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  138  6
Luonnontieteiden ala  57 22
Luonnonvara- ja ympäristöala  33
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  137 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  450 83 
Tekniikan ja liikenteen ala  54156
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinno nala 247 43
YHTEENSÄ  1603 210 

 

2016 

AMK  YAMK
Kulttuuriala  141  10
Luonnontieteiden ala  59 16
Luonnonvara- ja ympäristöala  23
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  97 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  489 77 
Tekniikan ja liikenteen ala  512 55
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 260 45
YHTEENSÄ  1581  203 

2017

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  130  18
Luonnontieteiden ala  65 25
Luonnonvara- ja ympäristöala  24 4
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  63 15
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  562 92
Tekniikan ja liikenteen ala  489 39
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 233 35
YHTEENSÄ  1566 228

 

 

Valmistuneet

Ammatillinen opettajankoulutus

2015 

2016

2017

269279 255

 

 

Valmistumisvaiheen palaute, AMK- ja YAMK-opiskelijat

Asteikko 1-7

 

2016

  AMK  YAMK
Opiskelutyytyväisyys 5,0  5,0
Opinnäytetyö 5,1  5,4
Harjoittelu 5,5 
Kansainvälisyys 4,9  4,2
Oppimisympäristöt 5,1  5,5
Opintojen sisältö 5,1  5,4
Opetus 4,9 5,4

2017

  AMK  YAMK
Opiskelutyytyväisyys 5,1 5,7
Opinnäytetyö 5,2 5,4
Harjoittelu 5,7
Kansainvälisyys 5,1 4,6
Oppimisympäristöt 5,2 5,4
Opintojen sisältö 5,2 5,2
Opetus 4,9 5,5

 

 

 

 

Avoin AMK

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

   

2015 

2016 

2017

Kulttuuriala  298 473 444
Luonnontieteiden ala  238 185 228
Luonnonvara- ja ympäristöala  225  110 186
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  254  176 448
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  2901  3554 2547
Tekniikan ja liikenteen ala  1623  1724 1903
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 2709  2952 3917
YHTEENSÄ  8248  9174 9673

 

 

 

Työllistyminen

Työllistyminen koulutusaloittain, työssä % vastaajista

TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä.

 

 

2015 

2016 

2017

Kulttuuriala  53,5  50,3  54,0
Luonnontieteiden ala  76,3  66,7 66,3
Luonnonvara- ja ympäristöala  57,1 66,7 48,2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  64,2  79,0 83,3
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  58 67,9 74,2
Tekniikan ja liikenteen ala  61 73,9 77,6
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 75,7  72,5 67,5
YHTEENSÄ  63,4  69,6 72,2

 

Työllistyminen Pirkanmaalle, % työllistyneistä

TAMKista valmistuneiden työllistyneiden sijoittuminen Pirkanmaalle.

 

2015 

2016 

2017

YHTEENSÄ  72,3 71,6 73,6

 

Työllistyneistä 4,6 % aloittaa yrittäjänä Pirkanmaalla.

 

 

Kansainvälisyys

Suomalaisten ja ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden määrä 2017

 • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat – 431

 • Suomalaiset tutkinto-opiskelijat – 9285

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot ja ammatillinen opettajankoulutus

2015 

2016 

2017

Ammattikorkeakoulututkinnot  58 60 63
YAMK-tutkinnot  3 4 4
Ammatillinen opettajankoulutus  1 2 4
YHTEENSÄ  62 66 71

 

 

Kansainvälinen vaihto 2017

opiskelijat ja harjoittelijat

 

 • Lähteneet – 654

 • Saapuneet – 407

Pitkä- ja lyhytkestoinen

2015 

2016 

2017

Lähteneet 864 744 654
Saapuneet 428 390 407
YHTEENSÄ  1292 1134 1061

 

 

Kansainvälinen vaihto 2017

opettajat ja asiantuntijat

 

 • Lähteneet – 514

 • Saapuneet – 403

Pitkä- ja lyhytkestoinen

2015 

2016 

2017

Lähteneet 521 497 514
Saapuneet 334 220 403
YHTEENSÄ  855 717 917

 

 

 

Koulutusvienti

TAMKin kansainväliseen myytävään koulutukseen osallistuneet opiskelijat

 

Yhteensä

2637

Kansainväliset partnerikorkeakoulut

TAMKin partnerikorkeakouluja on
yli viidessäkymmenessä maassa

 

Yhteensä

360

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

 

Kokonaisvolyymi

Käynnissä olevat TKI-projektit

 

12,7

Miljoonaa euroa

 

TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet 2017

 

2015 

2016 

2017

Opintopisteet/opiskelija 5,1  4,9  4,9
Yhteensä  46 087  45 034  45 647

 

 

 

Henkilöstö

Päätoiminen henkilöstö, htv 2017

 • Opettajat – 412

 • TKI – 14

 • Muu – 272

2015 

2016 

2017

Opetushenkilökunta* 413  421  412
TKI-toiminnan henkilökunta* 14  15  14
Muu henkilökunta 300 288 272
YHTEENSÄ  722 735 698

*) TAMKissa opetushenkilökunta osallistuu TKI-toimintaan

 

 

Julkaisut

 

549

2017, yhteensä

 

517

2016, yhteensä

 

423

2015, yhteensä

 

2015 

2016

2017

Humanistinen ja kasvatusala  76 23 67
Kulttuuriala  112 144 106
Luonnontieteiden ala  18  19 19
Luonnonvara- ja ympäristöala  4 8
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  13 16  14
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  91 134 177
Tekniikan ja liikenteen ala  45  101 97
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala 61 70 62
YHTEENSÄ  423  517  549 

 

 

 

Talous

 

TKI-toiminnan rahoitus 2017 (1000 €)

 • Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus – 2140

 • Kokonaisrahoitus – 65378

2015 

2016 

2017

Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus  1384  967  2140
Kokonaisrahoitus  72457  67200  65378
   
Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus / kokonaisrahoitus  1,4 % 3,3 % 5,18 % 

 

 

Maksullinen palvelutoiminta 2017 (1000 €)

 • Maksullinen palvelutoiminta – 3402

 • Kokonaisrahoitus – 65740

2015 

2016 

2017

Maksullinen palvelutoiminta  2977 3402 3168
Kokonaisrahoitus  67200 65378 65740
   
Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus  3,6 % 4,6 %   4,82 % 

 

 

Tuloslaskelman kulut

(arvonlisäverottomat)

 

2017, €  

2017, % 

Henkilöstökulut 45 975 811 69,91
 Toiminnan muut kulut  6 604 729 10,04
Toimitila- ja kiinteistökulut  3 799 473 5,78
Materiaalit ja palvelut  2 535 692 3,86
Rahoituskulut 1 833 643 2,79
Voitto / tappio  617 876 0,94
Poistot  4 397 983 6,69
YHTEENSÄ  65 765 207 100 % 

 

 

Tuloslaskelman tuotot

2017, €  

2017, % 

Perusrahoitus  55 759 461 84,79
Tuet ja avustukset 5 760 437  8,76
Muu liikevaihto  3 600 186 5,47
Muut toiminnan tuotot  620 306 0,94
Rahoitustuotot 24 818 0,04
YHTEENSÄ  65 765 207 100 % 

 

 

Liikevaihto  noin 65 M€ 
Tilikauden tulos  noin 618 000 €