title
 

 

REHTORIN KATSAUSHALLITUKSEN KATSAUS  |  TAMKON KATSAUS | TAMK LYHYESTIHALLINTO  |  HISTORIA

 

Rehtorin katsaus

 

Vuosi 2017 oli Tampere3-suunnittelun vuosi. Kymmenissä työryhmissä TAMKilaiset olivat mukana tekemässä suunnitelmia tamperelaisen korkeakouluyhteisön eteenpäin viemiseksi.

Näiden suunnitelmien pohjalta, samaan aikaan kun uusi Tampereen yliopisto rakentuu, tulemme vuoden 2018 aikana tekemään päätöksiä siitä, miten yhteisiä koulutuskokonaisuuksia ja TKI-toiminnan yhteistyötä samoin kuin tukipalveluita käytännössä toteutetaan.

Tulevalle lukuvuodelle on jo sovittu uusia yhteisiä koulutusavauksia. Esimerkiksi syksyllä 2018 aloittavilla TAMKin rakennustekniikan insinööriopiskelijoilla on merkittävä määrä yhteisiä opintokokonaisuuksia Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Samoin viime vuonna käynnistyi lukuisia yhteisiä TKI-hankkeita TAMKin ja yliopistojen kesken.

Tuloksellisesti TAMKilla oli jälleen varsin menestyksekäs vuosi. Tutkintojen määrä pysyi lähes ennallaan, vaikka viisi vuotta sitten aloittaneiden määrää vähennettiin yli sadalla opiskelijalla. Opintojen eteneminen on tehostunut ja opintojen keskeyttämisten määrä kokonaisuutena hieman vähentynyt. Myös vetovoimaisuutemme on pysynyt valtakunnan kärkitasolla; jokaista aloituspaikkaa tavoittelee lähes viisi ensisijaista hakijaa.

 

Vuosi 2018 avasi TAMKille ja muille ammattikorkeakouluille mahdollisuuden kerätä tukilahjoituksia ja saada valtiolta ns. vastinrahaa. Tämän mahdollisuuden haluamme käyttää hyväksi – tervetuloa mukaan!

 

Erityisen positiivinen kehitys tapahtui TKI-hanketoiminnassa. Onnistuimme kasvattamaan hankesalkkuamme ja toisaalta toteuttamaan ennätysmäärän hankkeita. Kun samanaikaisesti kasvatimme kansainvälisen koulutusviennin volyymia niin tutkinto- kuin muussakin koulutuksessa, voidaan vuotta pitää varsin onnistuneena.

Juuri näistä ansioista TAMKin taloudellinen tulos on hyvä, vaikka valtionrahoituksen osuus väheni edelleen.

Kiitokset kaikille opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille erinomaisesta työstä.

 

 

 

Hallituksen puheenjohtajan kommentti

Vuosi 2017 TAMKissa jakautui jälleen toiminnallisesti kahtia, toisaalta normaaliin korkeakoulutoimintaan ja toisaalta Tampereen uuden korkeakouluyhteisön kehittämiseen.

On ihailtavaa, kuinka hyvin varsinainen toiminta on sujunut kaiken muun kehittämisen rinnalla. TAMKin vetovoimaisuus ja muut tunnusluvut ovat pysyneet korkealla tasolla kaikilla mitattavilla osa-alueilla.

Korkeakouluyhteisön kehittämisessä astuttiin iso askel eteenpäin, kun huhtikuussa 2017 perustetiin Tampereen korkeakoulusäätiö. Opiskelijat, henkilöstö ja TAMKin hallitus ovat osallistuneet laaja-alaisesti korkeakouluyhteisön kehittämiseen. Voimme edetä luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Lain suoma autonomia sekä mahdollisuus tulevaisuudessakin osallistua hallitustyöskentelyyn antaa henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuudet osallistua työelämälähtöisen ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen. Näistä oikeuksista on kuitenkin pidettävä lujasti kiinni, sillä yhteiskunnalle on tärkeää säilyttää laadukas AMK-opetusjärjestelmä.

Ilahduttavaa viime vuodessa olivat myös henkilöstökyselyn tulokset. TAMKissa työhyvinvointi on vastaajien mielestä hyvällä mallilla, ja vastaajista 89 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä työpaikkaansa kokonaisuutena. Merkittävää oli, että henkilöstö kokee työnsä mielenkiintoiseksi ja haastavaksi. Tampere3-muutoksen johtamisen osiossa henkilöstö toi esille huolen, miten otetaan huomioon kaikkien kolmen korkeakoulun etu. Nähtiin myös tarve prosessin avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Molemmat ovat tärkeitä asioita, ja näistä pitää jatkuvasti muistuttaa prosessin eri tasoilla.

Kaiken kaikkiaan suuret kiitokset henkilöstölle ja opiskelijoille merkittävästä työstä ammattikorkeakoulun jatkuvan menestyksen turvaamiseksi!

 

Matti Höyssä
hallituksen puheenjohtaja

 

 

Opiskelijakunnan vuosi 2017

Opiskelijakunnan vuosi 2017 oli sekä saavutusten että haasteiden vuosi. Vuoden aikana lyötiin aiempi 6800 hengen jäsenennätys, sillä parhaimmillaan vuoden aikana jäseniä oli 7200.

Tamko on jäsenmäärältään Suomen suurin opiskelijakunta, ja teimme koko vuoden paljon töitä sen eteen, että tilanne pysyisi samana myös tulevaisuudessa. Suurimpiin haasteisiin lukeutuivat oman strategian luominen sekä Tampere3-vaikuttamistyön vaatimukset.

Strategian luomiseen lähdettiin, jotta Tamkolla olisi selkeä suunta ja tavoitteet, joiden myötä kehittää toimintaansa. Strategian kolmeksi painopistealueeksi muodostuivat: yli 95 prosentin jäsenaste, tavoittava viestintä ja taloudellinen vakavaraisuus. Seuraavan vuoden toimijat saivat tehtäväkseen strategisten toimenpiteiden ja mittareiden luomisen.

Tampere3-hanke työllisti opiskelijakuntaa koko vuoden, muun muassa opiskelijoiden edunvalvonnan eteen tehtiin paljon työtä. Tapasimme säännöllisesti kollegoitamme ylioppilaskunnista, ja pidimme tiiviisti yhteyttä niin oman korkeakoulun johtoon kuin hankejohtoonkin.

Tamkon olemassaolo tulevassa korkeakouluyhteisössämme on turvattu. Lähtökohtanamme on, että TAMK ja sen opiskelijat ovat yhteisössä täsmälleen yhtä tärkeitä kuin yliopisto ja sen opiskelijat. Haasteiden ohella Tampere3-hanke tarjoaa opiskelijoille paljon mahdollisuuksia. Haluaisimme nähdä, että saamme rakennettua Tampereelle välittävän, yhteen hiileen puhaltavan ja rohkeasti uutta kokeilevan korkeakouluyhteisön, johon kaikki sen jäsenet haluavat kuulua.

 

Verna Rantala
Tamkon hallituksen puheenjohtaja 2017

 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista korkeakouluista.

 

TAMK lukuina

• tutkinto-opiskelijoita noin 10 000

• henkilöstöä noin 700

• koulutusvastuu 7 alalla

• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

• lähes 1800 suoritettua tutkintoa vuodessa

• vuosibudjetti 65 miljoonaa euroa

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

Hallinto

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on Tampereen korkeakoulusäätiön tytäryhtiö.

 

Hallitus

Hallituksen jäsenet 18.6.2017 saakka: Jari Alanen, Matti Aho, Linda Asikainen, Lauri Hietalahti, Matti Höyssä, Risto Ilomäki, Riitta Metsänen, Kalle Mäkelä ja Iiris Suomela.

Hallituksen jäsenet yhtiökokouksesta 19.6.2017 alkaen: Ulla Aatsinki, Jari Alanen, Linda Asikainen, Merve Caglayan, Lauri Hietalahti, Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki, Antti Lahti ja Verna Rantala.

 

Kuvassa vasemmalta Matti Höyssä, Ulla Aatsinki, Merve Caglayan, Lauri Hietalahti, Linda Asikainen, Verna Rantala, Antti Lahti, Jari Alanen ja Risto Ilomäki.

 

 

 

Omistajat

Tampereen kaupunki, 28.2.2018 alkaen Tampereen korkeakoulusäätiö 87 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 %

Ikaalisten kaupunki 1,5 %

Ylöjärven kaupunki 1,5 %

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 0,5 %

Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,5 %

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Markku Lahtinen.

 

Johtoryhmä

 

Markku Lahtinen,
rehtori, toimitusjohtaja

Merja Jortikka,
henkilöstöjohtaja

Päivi Karttunen,
vararehtori, kehittäminen

Aura Loikkanen,
korkeakoulupalveluiden johtaja

Mikko Naukkarinen,
varatoimitusjohtaja, liiketoiminta

Marja Sutela,
vararehtori, koulutus ja TKI-toiminta

Merja Saarinen,
asiantuntijajäsen, talous

 

Historia

 

1912

Suomen ensimmäinen teknillinen oppilaitos perustetaan Tampereelle.

1950-1960

Insinöörien tarve kasvaa jälleenrakennuksen ja kaupungistumisen myötä. Aluepoliittinen ajattelu synnyttää teknillisiä opistoja eri puolille Suomea.

1991

Ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyy. Tampereen ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. TAMKin muodostavat Tampereen kauppaopisto, Tampereen teknillinen opisto, Kurun metsäoppilaitos ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos.

1996

Tampereen ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Korkeakoulun omistaja on Tampereen kaupunki.

1997

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. PIRAMKin muodostavat mm. Tampereen kotitalousoppilaitos, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos, Tampereen konservatorio ja oppilaitoksia Virroilta, Mäntästä ja Ikaalisista.

2000

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Toimintaa hallinnoi osakeyhtiö, jonka pääomistaja on Tampereen kaupunki.

2010

TAMK ja PIRAMK yhdistyvät. Yhdistelmän nimeksi tulee Tampereen ammattikorkeakoulu.

2014

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy saa toimiluvan. Tamperelaiset korkeakoulut käynnistävät selvityksen yhteistyön tiivistämiseksi.

2015

Opetusministeriö perustaa työryhmiä edistämään tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymistä, ns. Tampere3-prosessia.

 

2019

Tampereen ammattikorkeakoulu liittyy yhteiseen korkeakouluyhteisöön uuden Tampereen yliopiston kanssa ja on Tampereen korkeakoulusäätiön tytäryhtiö.